Raad keurt unaniem begroting 2017 goed

Kaag en Braassem – Maandagavond 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2017 unaniem goedgekeurd. De zes fracties hadden daarvoor wel een paar moties en amendementen nodig die veel discussie opriepen. Daarbij werd duidelijk dat die voorgestelde wijzigingen duidelijk maakte dat er niet gemakkelijk een meerderheid in de raad  voor te vinden was. Dat was er wel voor het amendement van PRO KenB meer geld te reserveren voor burgerinitiatieven.

geld

PRO KenB was van mening dat wanneer je burgerinitiatieven serieus wil nemen het door B&W voorgestelde eenmalige bedrag van 10.000 euro echt te weinig is. Zij vonden gehoor bij de meerderheid van de nadere fracties om het bedrag met 65.000 euro te verhogen.

De andere moties en amendementen kregen niet de meerderheid in de raad of werden, vanwege toezeggingen van het college er mee aan de slag te gaan, ingetrokken.

Auteur: Job Grovenstein