Raad akkoord met 850.000 euro voor onderhoud De Tweesprong

Kaag en Braassem – Tijdens de oordeelsvormende politieke avond op maandag 10 september werd duidelijk dat de raad op 24 september instemt met een extra krediet van 850.000 euro voor noodzakelijk achterstallig onderhoud aan sportcentrum De Tweesprong. De politieke partijen hadden weinig woorden nodig om duidelijk te maken dat het bitter nodig was om de veiligheid van personeel en gebruikers te kunnen waarborgen.  Marcel Doze (CDA) dat dit soort zaken beter terecht moet komen in de risicoparagraaf van de gemeente. Afgesproken werd dat dit verder in de financiële commissie aan de orde komt samen met de toekomstige ontwikkelingen van het sportcentrum.

Auteur: Job