Praat mee over de toekomst van Woubrugge

Woubrugge – De Dorpsraad Woubrugge nodigt alle inwoners uit om morgen, vrijdag 28 oktober, de bijeenkomst over de toekomst van Woubrugge in Die Twee bij te wonen. Wat willen de inwoners van Woubrugge op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn.
dorpsraad-woubrugge-small
Men wil af van de ad hoc besluiten en komen tot een toekomstvisie. Het moet morgenavond in Die Twee gaan over woningbouw waar moet cq kan dat en waar niet. Het moet uiteindelijk resulteren in een document waar ook de gemeente in het kader van De Kernen in hun kracht, zich in kan vinden. Daarom is de mening van de inwoners van groot belang over de leefbaarhidi in hun dorp.
De dorpsraad benadrukt dat deze bijeenkomst voor iedereen is, ook niet-leden en mensen die dat zo willen laten.
De bijeenkomst is in Die Twee en begint om 20.00, koffie en thee is er vanaf 19.30 uur.
Auteur: Job Grovenstein