Politiek verdeeld over invulling MRSV

Kaag en Braassem – De algemene richtinggevende discussie over de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) heeft gisteravond 5 september in de raadzaal van de gemeente heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de politieke fracties nog lang niet op één zitten.  Er zal nog veel overleg nodig zijn op de oordeelsvormende avond van 25 september om vervolgens op 9 oktober besluiten te kunnen nemen.

De MRSV is het beleidsstuk wat de basis is voor de uitvoering van de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Gisteravond werd voor het eerst gesproken over de voorkeuren die het college van B&W hierover heeft verdeeld over vijf thema’s.  Deze zijn:  Inzet Veenderveld II, Percentage sociale huur- en koopwoningen, Ruimtelijke kwaliteit staat voorop. Natuur Ontwikkel Locaties en de Drechtzone. Allemaal onderdelen die een belangrijke impact hebben op de natuur, milieu, duurzaamheid, horizon, recreatie en woon- en leefomgeving. Geen gemakkelijke opgave voor de raadsleden om daarin keuzes te maken. Wanneer je voor het ene kiest heeft dat gevolgen voor andere opties, het conflicteert met elkaar en toch zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Bij het onderwerp Veenderveld II ging de discussie over groen, duurzame bedrijfspanden of toch maar een zonnepark. Bij de laatste twee betekend het wel dat 50 ha landbouwgrond verloren gaat.  Inspreker Mooren, lid van de vereniging Veenderpolder, gaf overduidelijk aan dat de agrariërs die grond niet kunnen missen, er verdwijnt al jaarlijks 30.000 ha, het bestaansrecht komt in gevaar.  De fracties pleiten zondermeer dat eerst maar de noodzaak moet worden aangetoond en ook dat Drechthoek II nog veel ruimte heeft. Ook werd de suggestie gedaan om richting Haarlemmermeer te kijken, je hoeft het niet alleen op te lossen. Alleen de Jan van der Geest (VVD) pleitte ervoor om de ondernemers de ruimte te geven en dan kan er ook wel een Windturbine komen.

Er zijn heel veel smaken en wie het weet mag het zeggen wat het lekkerst is. Zo ging het ook bij de discussie over het percentage sociale huur- en koopwoningen waarbij voor de koop absoluut een anti speculatiebeding moet komen.

De hoofdstukken Ruimtelijke kwaliteit staat voorop, Natuur Ontwikkel Locaties en de Drechtzone gaven hetzelfde beeld te zien. Veel meningen over de vele (on)mogelijkheden.  B&W komt voor de oordeelsvormende avond op 25 september met nieuwe voorstellen, dan wordt duidelijk wat de fracties willen en overeenstemming kunnen bereiken.  Op 9 oktober worden de besluiten genomen waarbij amanderen een perfect middel is voor de besluitvorming. Dan is de update van de MRSV gereed.

Auteur: Job Grovenstein
Foto bron: KenBnieuws