Oproep voor initiatieven Oud Ade Rijpwetering

Kaag en Braassem – Op maandag 18 december 2017 is het bestemmingsplan Oud Ade Rijpwetering vastgesteld. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is toegezegd te inventariseren in hoeverre er initiatieven in de kernen spelen, die niet bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn opgehaald en verwerkt.

Eerstvolgende stap in de procedure is het inventariseren van initiatieven van de bewoners. Na deze inventarisatie worden de aanmeldingen beoordeeld en wordt het vervolgproces bepaald. Hierbij bestaat twee mogelijkheden: of één integrale herziening of het doorlopen van bestemmingsplanprocedures voor elk individueel initiatief. Ons voornemen is om deze keuze medio juli 2018 te maken. Vooruitlopend daarop publiceren wij een uitnodiging met de vraag of u bouwplannen/initiatieven heeft. Als dat het geval is dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Het moet gaan om;

  • Bouwplannen/initiatieven die voorzien zijn van een onderbouwing / toelichting;
  • Bouwplannen/initiatieven waarvan u kan aantonen (bv. d.m.v. verslaglegging) dat u deze heeft besproken / gecommuniceerd met de directe omwonenden.

Indienen initiatief

U kunt uw initiatief voor 1 april 2018 indienen waarbij u wordt vrijgesteld van leges. Vervolgens zullen wij dit inhoudelijk beoordelen en u informeren over deze beoordeling.

Vervolgproces

Als er wordt gekozen voor een herziening dan kunt u bij een positieve beoordeling meeliften met de eerste herziening van het bestemmingsplan. Dit bespaart u tijd en geld omdat u ook in het vervolgproces wordt vrijgesteld van leges. De gemeente faciliteert het proces voor een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan, maar de kosten voor eventuele noodzakelijke onderzoeken of aanvullende informatie, de uitvoering en de kosten voor het initiatief zijn voor rekening van u als initiatiefnemer.

U kunt uw initiatief voor 1 april 2018 schriftelijk of digitaal kenbaar maken via info@kaagenbraassem.nl onder vermelding van ‘Aanmelding 1e herziening bestemmingsplan Oud Ade Rijpwetering’.

Artikel bron: gem. KenB