Open brief over: houd de Alkeburcht open

Kaag en Braassem – Het actiecomité Houd de Alkeburcht open heeft een open brief geschreven aan het College van Burgemeester & Wethouders en de leden van de Gemeenteraad. Hierbij de brief:

Datum : Roelofarendsveen, 10 juni 2017

Onderwerp : Sluiting Alkeburcht

Dames en heren van het College en de Raad,

De Alkeburcht gaat dicht: de huur is per 1 september opgezegd. In de afgelopen weken is er veel over te doen geweest en alles lijkt al gezegd: in de Raadzaal, in de media en op talloze andere plekken.

Wat is het resultaat? Negen dolende verenigingen, die op zoek zijn andere huisvesting, een gebouw dat straks wordt dichtgetimmerd en verkocht (wanneer?), een versplinterd raadsakkoord, een gedeukt College, een ongeruste WMO-raad en last but not least een verbijsterde actiegroep met ruim 1.400 petitie-ondertekenaars. Was dit het allemaal waard? Wij vinden van niet.

‘Niet de as aanbidden, maar het vuur levend houden’

Dit is de ondertitel van ons rapport over De Alkeburcht. De ‘as aanbidden’, dat is in de afgelopen weken op ruime schaal gebeurd. Oude koeien zijn uit de sloot gehaald, politieke rekeningen zijn vereffend en reputaties zijn besmeurd. De discussie ging steeds meer niet over De Alkeburcht, maar over standpunten van een college en (het merendeel van) de Gemeenteraad, die zich gaandeweg steeds meer afscheuren van degenen, waar ze eigenlijk voor moeten staan, nl. de inwoners van de Gemeente Kaag en Braassem. Visieloos en respectloos is het besluit genomen de ‘stekker er uit te trekken’.

Vier dagen na dit besluit krijgt de actiegroep een telefoontje: of ze ‘willen participeren in een werkgroep Cultuur, die zich gaat buigen over dit onderwerp’. Natuurlijk wil de actiegroep dit niet, niet op deze manier. Immers , het vertrouwen in de aanpak vanuit de Gemeente is weg en het heeft er de schijn van, dat het College voortgaat op de ingeslagen weg en een ‘reparatie’ van de Maatschappelijke Agenda (MAG) door snel het onderwerp ‘Kunst en Cultuur’ toe te voegen aan de MAG en dat voor de schijn protesterende inwoners mogen meepraten. Met welke opdracht, welk mandaat, welke perspectieven, blijft volstrekt onduidelijk.

Geachte dames en heren van het College: doe dit niet! Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het wel, dat de gehanteerde werkwijze van het College niet werkt. Om écht een visie te ontwikkelen is méér nodig. Kunst en Cultuur is de spiegel van de samenleving: dat geldt voor een vierjarige danseres uit Rijnsaterwoude, die haar eerste pirouette draait, de trotse maker van een Tiffany-lamp uit Roelofarendsveen en de stampende beats van een aankomend DJ in Kaag-dorp. Een College, dat steeds spreekt over ‘veranderende tijden’ en ‘inspraak aan de voorkant’ doet er goed aan het gesprek aan te gaan met alle inwoners, ook die van het Cultureel Centrum in Hoogmade, het Museum in Woubrugge en de gebruikers van Het Spant in Leimuiden. Op die manier kun je ‘het vuur levend houden’!

In wezen is de taak van het Gemeentebestuur in drie vragen samen te vatten:

– Wie zijn de inwoners van de Gemeente Kaag en Braassem?

– Wat willen die van ons?

– Hoe krijgen we het voor elkaar?

Zo eenvoudig is het. Wat wij graag zouden zien, is dat het College afscheid neemt van de werkwijze in de MAG: deze gaat vooral over geld, over inwoners die verantwoordelijk worden gemaakt voor van alles en een gemeente die geen idee heeft. De MAG geeft geen kader, maar alleen een knellend keurslijf!

Geacht college, trek er op uit, praat met inwoners, vorm een denktank met deskundigen, raadpleeg de bevolking en neem kennis van ideeën, wensen en opvattingen. Op die manier kan het College komen met een visie, die is gestoeld op samenhang, samenwerking en saamhorigheid.

Wij zijn er zeker van, dat op die manier veel inwoners van de Gemeente Kaag en Braassem willen meewerken. Zo’n 650 deelnemers aan een enquête, ruim 1.400 petitie-ondertekenaars hebben dit al gedaan. En allen, die nu wakker geschud zijn met de sluiting van een gemeenschapscentrum en die vrezen voor de reeks van sluitingen, die nog zou kunnen volgen, hebben ook een mening, die de moeite waard is. Wij roepen u op daar gebruik van te maken.

Wij wensen u veel wijsheid in de voorbereiding van deze aanpak. Deze lijkt ons beter dan af te wachten tot 21 maart 2018, waarin de inwoners van Kaag en Braassem ook via het stemhokje hun mening kunnen geven. Het is maar waar uw voorkeur naar uitgaat.

In de tussentijd zoeken wij als verenigingen onderdak: of dit lukt is nog de vraag. Wij kunnen echter rekenen op veel goodwill bij partijen, die net als wij met een kater rondlopen.

Graag zouden wij van u een reactie ontvangen: het liefst ook via een open brief. Op die manier kunt u aan iedereen goed laten zien op welke manier u deze raad ter harte neemt. Niet alleen aan de inwoners van Roelofarendsveen en Oude Wetering, maar ook van Bilderdam, Oud Ade en Woubrugge, kortom iedereen, waarvoor u als vertegenwoordiger bent aangewezen.

Sonja Koot Totaalfit

Vrouwen van Nu

Pop- en Musicalkoor Scala

Schaakvereniging Utile Dulci

WIJ Presenteert

Ruilvereniging Alkemade

Stichting VJR

Gemengd Koor Vox Laeta

schildervereniging Het Palet

Artikel bron: KenBnieuws