Open brief: Houd de Alkeburcht open

Roelofarendsveen – Het actiecomité Houd de Alkeburcht open heeft een open brief geschreven aan de gemeenteraad en het college van B&W, hieronder de weergave:

Geachte Raad en College,

Enige tijd geleden nam de gemeente Kaag en Braassem het besluit om dorpshuis de Alkeburcht nog dit najaar definitief te sluiten. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder, zitten diverse verenigingen nog steeds zonder nieuw onderdak, en is helaas volstrekt onduidelijk wat er met het pand kan en mág gebeuren. Er gaan geluiden dat zich drie gegadigden zouden hebben aangediend om het pand over te kopen, maar of dat klopt en welke plannen zij hebben voor de Alkeburcht, is niet bekend.

Het proces rondom het sluiten van de Alkeburcht is niet zorgvuldig verlopen en heeft voor zeer veel commotie gezorgd. Wij verwachten niets anders van de gemeente dat het proces van de verkoop van de Alkeburcht transparant en open verloopt. Tevens nemen wij aan dat de gemeente zich er voor inspant een koper te zoeken die de maatschappelijke functie van de plek wil borgen en wellicht weer uit kan bouwen. Dit is te prefereren boven een partij die er simpelweg woningen of kantoren wil bouwen.

Op dit moment zijn er echter vooral veel vragen:

– Hoe kunnen partijen bij de gemeente bekend maken dat zij geïnteresseerd zijn in overname van de Alkeburcht?

– Tot wanneer is dit mogelijk?

– Aan welke criteria moet een overname voldoen?

– Is er een vraagprijs voor het pand vastgesteld? Zo ja, wat is deze?

– Wordt het pand gegund aan de partij die het hoogste biedt?

– Houdt de Alkeburcht/locatie de bestemming van ‘maatschappelijke functie’, of mogen er bijvoorbeeld ook woningen of kantoren worden gevestigd?

– Krijgt een partij die de dorpshuis functie op dezelfde plek nieuw leven in wil blazen voorrang op andere partijen?

– Wanneer en hoe communiceert de gemeente over het proces rondom de verkoop?

Graag horen wij van de gemeente hoe het proces precies is vormgegeven, daar wij daar op dit moment helaas geen zicht op hebben.

Actiecomité de Alkeburcht

Artikel bron: Actiecomité de Alkeburcht