Oordeelsvormende raad

Kaag en Braassem – Vanavond is de oordeelsvormende raad na de besluitvormende raad om 20.00 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. U wordt van harte uitgenodigd het overleg bij te wonen.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

5 Nota van Uitgangspunten MRSV

6 Proces kansenonderzoek Drechtdoorsteek

7a Regionale agenda Kaag en Braassem

7b Regionale agenda Hart van Holland

8 Vragenkwartier

9 Besluitenlijst oordeelsvormende raad 8 mei 2017

10 Sluiting

Alle stukken zijn te lezen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4915.html

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Gem. KenB