Onderzoek woon- en identiteitsfraude boekt resultaten

Kaag en Braassem – Kent u uw buren? Alle inwoners van de gemeente Kaag en Braassem horen met hun huidige woonadres geregistreerd te staan in de Basisregistratie personen (BRP). Om fraude op dit vlak tegen te gaan is de gemeente vorig jaar een onderzoek gestart onder het motto ‘Kent u uw buren?’ Het onderzoek leidde in 2016 tot 37 correcties in de BRP. In totaal zijn 44 adressen onderzocht, bij 29 was er sprake van fraude. Dit blijkt uit het jaarverslag  BRP-fraude.

‘Er is goed speurwerk verricht, dat blijkt wel uit het percentage overtreders in vergelijking tot de onderzochte adressen,’ reageert burgemeester Marina van der Velde-Menting. Fraude werd veelal gepleegd met de studiefinanciering, bijstand, AOW en het ontduiken van belasting.

Risicoadressen
De 44 adressen die zijn onderzocht vallen onder de zogenoemde risicoadressen. Vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) krijgt de gemeente maandelijks deze risicoadressen aangeleverd. Een controleur bezoekt vervolgens de adressen. Van der Velde-Menting hecht veel waarde aan het onderzoek. ,,In kleine gemeenschappen geeft sociale controle een gevoel van veiligheid, als je niet weet wie jouw buren zijn omdat er andere mensen staan ingeschreven in die woning kan dat een onveilig gevoel geven. Bovendien is het niet eerlijk als iemand onterecht geld ontvangt.”

Kostenpost
De onjuiste inschrijvingen kosten geld omdat mensen toeslagen of uitkeringen ontvangen waarop ze geen aanspraak (meer) maken. De in totaal 37 correcties die zijn doorgevoerd in het BRP hebben de gemeente op jaarbasis 14.208 euro opgeleverd. Voor het Rijk gaat het om 88.247 euro.

De komende maanden worden er nog meer adressen onderzocht. Ook start de gemeente nieuwe onderzoeken naar illegale bewoning door arbeidsmigranten, identiteitsfraude en permanente bewoning van recreatieterreinen.

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Gem. KenB