Onderzoek passage N207 Leimuiden

Leimuiden – De provincie Zuid-Holland en gemeente Kaag en Braassem onderzoeken met belanghebbenden wat mogelijke oplossingen zijn voor de verkeersproblematiek op het kruispunt Dokter Stapenseastraat – Burgemeester Bakhuizenlaan bij Leimuiden, oftewel de Passage Leimuiden. Er zijn op dit moment verschillende korte- en langetermijn maatregelen in beeld, die komende periode nader onderzocht worden. Aan bestuurders wordt vervolgens een voorstel voor een maatregelenpakket voorgelegd.

n207-passage-leimuiden

Lees verder op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@17193/n207-leimuiden/

Vervolg

De werkgroepen willen rond de zomer een voorstel voor een breed gedragen maatregelpakket hebben. Dit totaalpakket moet een oplossing bieden voor de doorstroming op de N207, de bereikbaarheid en leefbaarheid van Leimuiden. Dit voorstel wordt daarna voorgelegd aan de bestuurders van de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en de provincie.

Auteur: Prov. Z-H
Foto bron: Prov. Z-H