Onderzoek naar Drechtdoorsteek

Leimuiden – Er zijn ideeën voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van (water)recreatie. In 2010 is voor het eerst gesproken over deze doorsteek. De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project weer opgepakt en willen nu de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe vaarverbinding gaan onderzoeken. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten om wel of niet verder te gaan met het project.

Kansen en mogelijkheden

Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes wordt uitgebreid en bestaande routes worden korter. In het gebied tussen de Metropoolregio’s liggen kansen voor regionale gebiedsontwikkeling. De Drechtdoorsteek wordt hiermee de aanjager van het verzilveren van kansen op het gebied van verbeterde routestructuren, nieuwe vormen van waterrecreatie, natuur, landschap en cultuur. Belangrijk in het project is dat de uitstraling van het landschap in het Groen Hart behouden blijft. Doel is het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen, variërend van de actieve en snelle watersporter tot gezinnen en (internationale) toeristen, waardoor de ontwikkeling ook bijdraagt aan de spreiding van toeristen in de Metropoolregio Amsterdam. De Drechtdoorsteek wordt een belangrijke schakel in het sloepennetwerk en kan zorgen voor een betere scheiding tussen beroepsvaart en recreatievaart.

Overzichtskaart Drechtdoorsteek

 Tijdslijn

De voorbereidingen voor het kansenonderzoek zijn gestart, de verdere uitrol van het project is afhankelijk van de periode waarin het kansonderzoek kan worden gedaan. Streven is om, bij het doorgaan van het project, in 2018/2019 een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van de Drechtdoorsteek.

Artikel bron: Gem. KenB