Onderzoek: Groene Hart kan voorzien in eigen energie

‘Regio in unieke positie om voortrekkersrol te pakken’

De totale energievraag van het Groene Hart kan volledig worden ingevuld met lokaal opgewekte schone energie. Ook kunnen ondernemers bijdragen aan een energieneutraal Groene Hart door meer samen te werken, duurzaam te (ver)bouwen en producten meerdere gebruikscycli te geven.

Dat zijn belangrijke conclusies uit het rapport Het Groene Hart Circulair: circulaire kansen voor een veerkrachtig Groene Hart, dat maandagavond 28 november is gepresenteerd in de Stadsschouwburg in Gouda. Het onderzoek van duurzaamheidsbureau Metabolic is uitgevoerd in opdracht van de Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland.

Op basis van een uitgebreide studie naar het Groene Hart concludeert Metabolic dat ‘de regio zich in de unieke positie bevindt om een voortrekkersrol te pakken op weg naar een circulaire economie’. Het rapport specificeert de krachten en de uitdagingen van de streek, die samen leiden tot zes kansen op het gebied van circulair wonen, leven en werken.

Krachten en uitdagingen
De sterke punten van het Groene Hart zijn het open weidelandschap, de centrale ligging en de goed ontwikkelde land- en tuinbouwsector. Tegenover deze sterke punten staan diverse uitdagingen. Zo is de regio in zijn energiebehoefte bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen en worden reststromen niet optimaal benut. Zouden alle reststromen in vrachtwagens worden verzameld, dan mogen er achtduizend voorrijden; een aaneengesloten file van Gouda tot Brussel. Ook bodemdaling door ontwatering vormt een probleem.

Het rapport moedigt overheden, ondernemers en inwoners aan de krachten van het Groene Hart optimaal te benutten – niet alleen om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook om verder door te pakken. Met innovatie kunnen ondernemers vooruitgang boeken in circulair (ver)bouwen, produceren en handelen, en daarmee zowel de regio als hun bedrijf versterken.

Kansen voor het Groene Hart
De onderzoekers adviseren ondernemers uit de tuinbouwsector met combinatieteelt en gewasrotatie diversiteit te creëren zoals in natuurlijke ecosystemen. Bedrijven uit de bouwsector zouden moeten inzetten op circulaire en klimaatbestendige woningbouw. En in de landbouw zal het gebruik van natte veenweidegronden moeten worden verbeterd om bodemdaling te voorkomen.

Daarnaast leent het landschap van het Groene Hart zich uitstekend voor de opwekking van zonne- en windenergie, waarmee de gehele regio van duurzame en lokaal opgewerkte energie kan worden voorzien. Tenslotte kunnen ondernemers slagen maken door het verduurzamen en recyclen van verpakkingsmateriaal, en het overstappen op schoon vervoer.

Het rapport Het Groene Hart Circulair werd maandag gepresenteerd ter gelegenheid van de afsluiting van de Circular Economy Challenge van de Rabobank. Het afgelopen half jaar hebben dertien bedrijven uit de regio – onder begeleiding van Metabolic en de Rabobank – concrete stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het volledige rapport en een samenvatting vindt u op www.rabobank.nl/groenehartnoord.

Auteur: www.rabobank.nl/groenehartnoord