Noordelijk deel dorpsplein wordt gebouwd

Leimuiden – Maandagavond 23 januari heeft de gemeenteraad besloten dat de noordkant van het nieuw te creëren dorpsplein uitgevoerd kan worden. Daarmee is het licht op groen gezet om dat gedeelte van het plein te ontwikkelen ondanks dat er nog geen integraal plan is en onduidelijk hoe het zuidelijk deel ingepast gaat worden.

dorpsplein Leimuiden

Om zover te komen zijn er inmiddels twee jaar verstreken waarbij er veel overleg is geweest met allerlei partijen en dus waren de raadsleden bijna unaniem van mening dat er nu doorgepakt moet worden. Ook de oproep afgelopen woensdag van twee bewoners uit Leimuiden die de dokterswoning wilden behouden vond geen genade in de ogen van de leden.

Met alleen een tegenstem van Liberaal KenB (Ton van Velzen) en 16 stemmen voor werd het voorstel van B&W aangenomen.

Het plan omvat 14 grondgebonden woningen, 17 appartementen in de vrije sector, 26 levensloopbestendige appartementen, 12 appartementen voor starters ca. 800 m2 zorgvoorzieningen, 1.100 m2 winkels, herplaatst en nieuw.

Auteur: Job Grovenstein