Nomineer een vrijwilliger

Nieuwkoop – Het Comité Vrijwilligersprijs” Nieuwkoop buigt zich ook dit najaar weer over de vraag wie de “Vrijwilliger van het Jaar moet worden.
Weet u iemand die het verdient om beloond te worden voor zijn of haar vrijwillige werkzaamheden? De Vrijwilligersprijs is een prijs waarmee waardering wordt uitgesproken voor al die duizenden vrijwilligers, die steeds maar weer zorgen dat de sociale-, culturele en andere maatschappelijke organisaties blijven draaien. Soms zijn het ware “duizendpoten”, die naast hun gewone werk nog tijd voor kerk en/of sportclub hebben en èn passant nog tijd hebben om de zieke buurman te helpen.

bloemen
Vanzelfsprekend
Eerdere winnaars voelden zich bijzonder vereerd, maar vonden het verrichten van vrijwilligerswerk eigenlijk vanzelfsprekend. Ze spraken zich uit: ‘Het is toch normaal dat je een ander helpt? Mijn kinderen zijn lid van de sportclub, dus het is logisch dat ik ook even meehelp in de organisatie. Ik ga elke zondag naar de kerk, maar begrijp dat er daaromheen nog veel meer moet gebeuren. Met een groepje kerkgangers hebben we al diverse bijeenkomsten georganiseerd.’
Oproep
Het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop roept iedereen op, om kandidaten voor te dragen. Juist uw waardering is vaak de stimulans om door te gaan met het mooie vrijwilligerswerk. Aan het einde van het jaar maakt het comité een afweging en doen zij een aanbeveling bij het college van burgemeester en wethouders. Ga naar www.nieuwkoop.nl/vrijwilligersprijs en geeft uw kandidaat op.
Er wordt slechts één prijs uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsontmoeting, maar die prijs staat wel symbool voor al het vrijwilligerswerk dat in Nieuwkoop wordt verricht. Personen die al eerder aangemeld zijn voor de Vrijwilligersprijs maar niet zijn verkozen, mogen ook dit jaar weer meedingen voor de Vrijwilligersprijs.