Nog geen afschaffing hondenbelasting

Kaag en Braassem РDe hondenbelasting blijft de politiek in de gemeente bezig houden. Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 kwamen de fracties van SvKB en D66 met voorstellen om het af te schaffen. Ook LKB (Liberaal Kaag en Braassem) deed hierover een duit in het zakje maar bij stemming bleek dat de andere partijen zich niet konden vinden in de voorstellen waardoor de bezitters  van de viervoeters ook volgend jaar gewoon weer belasting  moeten betalen.

hondenpoep-1

Eigenlijk willen alle partijen de hondenbelasting afschaffen maar, zoals de afspraak is gemaakt, moet er dan wel in de begroting dekking worden gevonden voor de gemiste structurele inkomsten van 55.000 euro. En daar schortte het aan.  De indieners hadden geen dekking gevonden en ook wethouder Henk Hoek vond geen dekking. Petra van de Wereld (SvKB) merkte hierover op dat het wellicht onwil is. Het innen van hondenbelasting heeft ook een kostenkant van werk van de ambtenaren en volgens haar betekend dat het netto maar 15.000 euro minder inkomsten betreft. Dan maar uit de algemene reserves was haar reactie. Het kon de andere fractie niet bekoren waarmee de hondenbelasting in tact blijft maar het in 2017 opnieuw op de agenda komt te staan.

Auteur: Job Grovenstein