Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Kaag en Braassem – Op donderdag 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad van Kaag en Braassem geïnstalleerd.

Er zijn zeven nieuwe gezichten in de raad: namens het CDA:  Anja de Rijk, namens de D66: Inge van der Meer en Nick van Egmond, namens SvKB: Sandra van Emmerik en Hilde Bax en namens de VVD: Jan van der Geest en PRO Sandra de Wagenaar. Elf vrouwen en tien heren vormen nu samen de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Verkenningsfase

Behalve de installatie is er donderdagavond ook een procesvoorstel gepresenteerd. PRO Kaag en Braassem en Samen voor Kaag en Braassem hebben met elkaar gesproken over het vervolgproces. Dit heeft geleid tot een aantal procesafspraken, inhoudelijke uitgangspunten en een voorstel voor de te nemen vervolgstap(pen).
Het doel van het vervolgproces is te komen tot een stabiel bestuur met stevig draagvlak in de raad. Een proces in de breedte waarvoor ook de input en de betrokkenheid van de andere partijen nodig is. Daarom hebben PRO en SvKB afgesproken te starten met een verkenningsfase die moet leiden tot een concrete formatieagenda. Alle fracties hebben ingestemd met dit voorstel en komende week vinden de verkennende gesprekken plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via info@kaagenbraassem.nl.

Artikel bron: Gem. KenB