Nieuw seizoen Dorpsleerhuis

Woubrugge – Het Dorpsleerhuis Woubrugge start dit seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar met een gevarieerd aanbod aan bezinningsactiviteiten. Het Dorpsleerhuis is een initiatief vanuit de kerken van Woubrugge. De activiteiten zijn gericht op een doelgroep die breder is dan ‘kerkmensen’ alleen waarbij ‘ontmoeting’ centraal staat. Alle adressen in Woubrugge hebben,  als het goed is, inmiddels   het programmaboekje voor het seizoen 2016-2017 in de bus gekregen.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 14 en dinsdag 20 september a.s.

Op woensdagavond 14 september houdt ds. M. Roos in de Gereformeerde Kerk aan de

  1. Kuyperweg in Woubrugge een lezing getiteld ‘Johannes Hus,  symbool van de nieuwe tijd’. Johannes Hus (ca. 1370 – 1415) wordt gezien als één van de voorlopers van de Reformatie (in 2017 500 jaar geleden) en als  symbool van een nieuwe tijd evenals Erasmus en Luther.

De bijeenkomst op dinsdagavond  20 september heeft als thema ‘Geloofsopvoeding….we gaan toch naar de kerk?’ Als ouders en gemeente vinden we het belangrijk om in de opvoeding van kinderen en jongeren het evangelie aan hen door te geven en voor te leven. Maar hoe doe je dat?  Henk van Dam, als toeruster verbonden aan RADAR, een organisatie die zich bezighoudt met geloofsopvoeding vanuit gezin en gemeente, zal hierover met ouders en andere belangstellenden in gesprek gaan in gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge.

U bent op beide avonden van harte welkom! Aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Dorpsleerhuis of het aanvragen van een programmaboekje voor het seizoen 2016-2017,  kunt u contact opnemen met Levien Scheele, levien.scheele@planet.nl of Erica Doelman, ericadoelman@gmail.com.

 

Artikel bron: Dorpsleerhuis