Nieuw college Kaag en Braassem met vier wethouders

Kaag en Braassem – De informateurs Ruud van der Star (PRO) en Ger van Emmerik (SvKB) hebben bekend gemaakt dat het nieuwe college maandagavond 4 juni geïnstalleerd kunnen worden. Na het rapport van de verkenner en het koersdocument van de raad zijn zij als formateurs aan de slag gegaan en constateren nu dat het formatieproces ten einde loopt. Maandag kan de raad een besluit nemen over hun voorstel. Naar hun mening is het formatieproces goed en zorgvuldig verlopen waarbij goed en plezierig is samengewerkt. De formateurs stellen aan de raad voor vier wethouders te benoemen.
Namens PROkenB wordt Floris Schoonderwoerd voorgedragen met de portefeuilles: Jeugd, omgevingsvisie, wonen en coördinerend wethouder MAG.
Petra van der Wereld (SvKB) krijgt de portefeuilles: Zorg, recreatie en toerisme, financiën, en coördinerend wethouder communicatie en participatie.
Yvonne Peters (VVD) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille: Leefomgeving, Grondexploitaties en projecten, economie en werk en inkomen, en coördinerend wethouder ruimte.
Inge van der Meer (D66) de portefeuilles: Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.

Artikel bron: Formateurs