Nader onderzoek naar veerstoepen Kaag

Kaag en Braassem – Na een aantal flinke discussies heeft de raad maandagavond 28 mei een krediet van 300.000 euro beschikbaar gesteld om uit te zoeken welke maatregelen er nodig zijn om de veerstoepen nog minimaal 10 jaar op een veilige manier te kunnen gebruiken. Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan de maandenlange discussies in de commissies wat nu de beste oplossing is voor een veilig gebruik van de veerpont van en naar het eiland De Kaag.

In het voorstel tot vervaging van de veerstoepen had het college berekend dat er 7,5 ton voor nodig was. maar met name Jan van der Geest (VVD) en ook Marcel Doze (CDA) waren van mening dat het vernieuwen (nog) niet nodig was en er eerst beter onderzocht moest worden of herstel van de veerstoepen ook een optie kan zijn. Wethouder Herman Haarman (D66) hield vol dat de veiligheid voorop moet staan. Daar waren de partijen het over eens maar een goede hersteloperatie was niet onderzocht. Ook zetten de partijen vraagtekens bij de wijze van vervoer in het kader van de energietransitie. Vaart er over 10 jaar nog wel een pont aangedreven door een dieselmotor of zijn er andere mogelijkheden?

Het college heeft nu de opdracht te onderzoeken hoe en voor welk bedrag het herstel kan gebeuren en de pont de komende 10 jaar nog veilig kan aanlanden.

Auteur: Job