N207: Nachtafsluitingen Leimuiden tot N446

Regio – De N207 is tijdens de nachten van 20 tot en met 24 november 2017 gestremd voor al het verkeer vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden tot aan de kruising met Kruisweg (N446). De provincie voert tijdens deze nachten werkzaamheden uit tussen de Drechtbrug en de brug over de Leidsevaart.

Nachtafsluitingen, het betreft de volgende nachten:

Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 november van 20.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend.

Tijdens deze nacht wordt het verkeer tussen de brug over de Leidsche vaart tot aan de verlegging in de Kerkweg omgezet naar de westelijke weghelft. De toerit vanaf de Kerkweg aan de Oostkant krijgt deze nacht ook een nieuwe aansluiting.

Tijdens de tweede en derde nachtafsluiting worden diverse (asfalt)aansluitingen gemaakt.

Donderdag 23 op vrijdag 24 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.

Tijdens deze nacht wordt het verkeer omgezet naar de westkant van de Drechtbrug.

n207-werkzaamheden

Vriezenweg open

Gedurende de nachtafsluitingen blijft de Vriezenweg open voor rechtdoorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer voor de oostkant van de Kerkweg wordt door verkeersregelaars begeleid.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en Arriva. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

Werkzaamheden fietspad

Vanaf week 48 wordt het fietspad ter hoogte van de kruising N207 / Dokter Stapenséastraat in Leimuiden verbreed. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid en begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Werkzaamheden Leimuiden – Alphen aan den Rijn

Tot en met het eerste kwartaal van 2018 werkt de provincie Zuid-Holland aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen. De provincie legt extra busstroken aan, pakt de kruispunten aan en vervangt de Drechtbrug en Leidsevaartbrug. De busstroken zijn bestemd voor R-net, het kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Randstad.

Waar gewerkt wordt, is overlast

Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl.

Artikel bron: Prov. Z-H