N207: Nachtafsluiting Kruisweg/N446 en kruising Burgemeester Bakhuizenlaan Leimuiden

De N207 is in de nacht van 12 op 13 december en van 21 op 22 december van 20.00 tot 06.00 uur gestremd voor al het verkeer tussen de Kruisweg/N446 en de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden. Tijdens de eerste nachtafsluiting worden de tijdelijk geplaatste wegafscheidingen naar de bermen van de N207 verplaatst. In de tweede nachtafsluiting plaatst de provincie Zuid-Holland de liggers voor het nieuwe brugdeel van de Drechtbrug.

Tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug heeft de aannemer zand aan de kant van de N207 geplaatst. Het zand wordt gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het zand moet nu enkele maanden ‘zetten’ waardoor er op dit deel beperkte werkzaamheden plaatsvinden. Om de automobilist meer ruimte te geven worden de wegafscheidingen verplaatst naar de zijkant van de weg.

Nachtafsluitingen
Beide nachtafsluitingen starten ‘s avonds om 20:00 uur. Om 06:00 uur de volgende ochtend is de N207 weer open. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De stremmingen van de N207 zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersverwachtingen.

Wat gaat er gebeuren?
De provincie Zuid-Holland neemt tot 2018 maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en Rotterdam en Schiphol te bevorderen. Er worden extra rijbanen aangelegd, er komen aparte busstroken, de kruispunten worden verbeterd en de bruggen over de Drecht en de Leidsevaart worden vervangen.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken.

Auteur: Provincie Zuid Holland