N207: Leimuiden – Alphen aan den Rijn stand van zaken

Regio – Tot en met het eerste kwartaal van 2018 werkt de provincie Zuid-Holland aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Op dit moment vinden er nog werkzaamheden plaats bij de Leidsevaartbrug en het wegendeel tussen de Leidsevaartbrug en de nieuwe Drechtbrug bij Leimuiden. De maatregelen zijn ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

Op dit moment ligt er een besluit voor het aanleggen van extra busstroken, het aanpakken van de kruispunten en het vervangen van de Drechtbrug (inmiddels gereed) en Leidsevaartbrug. De busstroken zijn bestemd voor R-net, het kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Randstad.

Werkzaamheden komende tijd

De nieuwe Leidsevaartbrug wordt komende tijd verbreed van 2×1 naar 2×1 mét aanliggende busstrook en parallelweg. De naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-zuid) wordt vervangen. Vanaf de start van de werkzaamheden, eind augustus, kan de weggebruiker beperkt gebruik maken van de rijstroken. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Op dit moment is de eerste helft van de brug gesloopt en is de aannemer bezig om aan de oostzijde de brug nieuw op te bouwen. Zodra deze helft gereed is wordt de andere helft van de brug gesloopt en vervangen. Komend najaar wordt er een nachtafsluiting gepland waarna het verkeer over de nieuwe helft van de brug kan rijden. Via de website wordt deze datum aangekondigd. De nieuwe Leidsevaartbrug zal in het eerste kwartaal van 2018 gereed zijn.

Het N207 wegvak tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug wordt uitgebreid met aan weerszijden busbanen. Om deze verbreding mogelijk te maken worden er begin oktober bomen gerooid. Op dit moment is de aannemer volop bezig met funderings- en bermwerkzaamheden en het aanbrengen van duikers. Vanaf medio oktober vinden er heiwerkzaamheden plaats om de betonpalen voor de veetunnel en de verkeerstunnel Kerkweg aan te brengen. Dit betekent een aanpassing van de snelheid voor het verkeer. Aan de westzijde van de N207, tussen de aansluiting Herenweg (Rijnsaterwoude) en de rotonde Vriezenweg legt de provincie een parallelweg aan.

Waar gewerkt wordt, is overlast

Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl. Of blijf op de hoogte via de website. U kunt zich hier ook aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief.

Artikel bron: Prov. Z-H