N207 Alphen aan den Rijn – Leimuiden: werkzaamheden in volle gang

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 volop gewerkt aan maatregelen op de N207 die de bereikbaarheid en de doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en Rotterdam en Schiphol moeten bevorderen. De eerste verbeteringen tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn zijn zichtbaar. De overige werkzaamheden worden in 2017-2018 uitgevoerd.

De provincie is op dit moment bezig met de vervanging van de Drechtbrug bij Leimuiden. Tijdens een nachtafsluiting op 21-22 december 2016 plaatst de aannemer de liggers van het tweede brugdeel. Op de liggers wordt uiteindelijk het dek van de nieuwe brug aangebracht.

De nachtafsluiting start ‘s avonds om 20:00 uur. Om 06:00 uur de volgende ochtend is de N207 weer open. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Naar verwachting wordt de nieuwe Drechtbrug in maart 2017 opengesteld voor het verkeer. De vaarweg is met het vaarseizoen 2017 weer open.

N207 tussen Drechtbrug en Leidsevaartbrug
Op de N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug heeft de aannemer zand aan de kant van de weg geplaatst. Het zand wordt gebruikt als voorbelasting, om de grond klaar te maken voor de aanleg van een extra busstrook. Het zand moet nu enkele maanden ‘zetten’ waardoor er op dit deel beperkte werkzaamheden plaatsvinden. Om de automobilist meer ruimte te geven worden de wegafscheidingen tijdens een nachtafsluiting op 12-13 december 2016 verplaatst naar de zijkant van de weg. In de bijlage vindt u enkele beelden van dit trajectdeel. (Bron: AWGroep)

Leidsevaartbrug
In 2017 beginnen de werkzaamheden rondom de vervanging van de Leidsevaartbrug. Vooraf vinden er enkele voorbereidende werkzaamheden plaatst. Waaronder het kappen van bomen langs de N207. Deze werkzaamheden starten 16 december 2016. Het herplanten van nieuwe bomen is opgenomen in het definitieve ontwerp van de N207. Voor het rooien van de bomen is een vergunning verleend door de gemeente Kaag en Braassem. Voor meer informatie: http://www.kaagenbraassem.nl/

Alphen aan den Rijn tot brug Leidsevaart
De werkzaamheden aan de N207 vanaf de Leidsevaartbrug tot aan de Kruisweg (N446) starten begin 2017. De provincie legt hier busstroken aan en een extra voorsorteerstrook vanuit Alphen aan den Rijn richting de N446 (Woubrugge). Op delen van de N207 zijn de rijstroken daarom tijdelijk versmald en is de snelheid teruggebracht naar 50 km/uur. Vanaf de Kruisweg richting Alphen aan den Rijn zijn de werkzaamheden zo goed als klaar. De aannemer voert de laatste afrondende werkzaamheden uit. Zo is er in verband met regen en vorst nood-verf-belijning aangebracht bij de Eisenhowerlaan waardoor de weg ook hier volledig is opengesteld. In het voorjaar van 2017 wordt deze belijning vervangen.
[Afbeelding plaatsen Trajectdeel 3 en Trajectdeel 2]

Waar gewerkt wordt is overlast
Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Tijdelijke afsluitingen van de N207 worden zoveel mogelijk langs de weg via bebording aangegeven en via de website. Alle werkzaamheden blijven echter weersgevoelig. Bij slecht weer zoals regen en vorst kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Artikel bron: Provincie Zuid Holland