Mogelijkheden overstap naar duurzame verwarming in kaart

Zuid-Holland – De provincie Zuid-Holland heeft de online WarmteTransitieAtlas voor Zuid-Holland gelanceerd. De atlas toont wijken in Zuid-Holland waar kansen liggen voor aansluiting  op duurzame warmte (rest- of aardwarmte) of waar juist verwarmingsvormen die op elektriciteit werken de oplossing zijn.

co2

Verwarming van woningen en kantoren is een van de grootste posten in ons energieverbruik en gas is hierbij verreweg de belangrijkste energiebron. Daarom is een van de ambities die Zuid-Holland samen met de gemeenten en andere partners in een regioaanpak te kijken hoe de energietransitie voor verwarming van woningen in gang gezet kan worden.

Kansen voor verduurzaming warmtevoorziening

De WarmteTransitieAtlas is een online analyse-tool die op een interactieve kaart inzichtelijk maakt waar de kansen liggen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. De atlas brengt in kaart op basis van woningbouwtype  welke wijken het meest geschikt zijn voor de benutting van duurzame warmte waar juist verwarmingsvormen die op elektriciteit werken de oplossing zijn. Daarnaast worden ook potentiële energiebronnen in kaart gebracht, zoals rest- of aardwarmte. Zo geeft de WarmteTransitieAtlas inzicht in de kansen voor de uitbreiding van het Warmtenet Dordrecht – zowel in Dordrecht zelf als uitbreiding binnen de regio- en wordt in Leiden onderzocht welke wijk geschikt is om als eerste van het aardgasnet afgekoppeld te worden.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Deze online atlas is nodig om te kunnen starten met het de energietransitie van het verwarmen van woningen en kantoren in Zuid-Holland en restwarmte in woningen beter te benutten. Verduurzaming begint met inzicht in de mogelijkheden; deze atlas is daarin onmisbaar. De volgende stap is samen met gemeenten en de andere betrokken partijen de kansen die je in deze atlas ziet verzilveren.”

Nieuwbouw zonder aardgas

Ook brengt de tool  in kaart  waar de zogenaamde “no regret” maatregelen te nemen zijn, zoals bijvoorbeeld welke  nieuwbouwgebieden aardgasloos aangelegd kunnen worden. Maar ook welke gasleidingen op korte termijn aan vervanging toe zijn. Door deze informatielagen over elkaar heen te leggen ontstaat  meer inzicht welke delen van Zuid-Holland op termijn zonder aardgas kunnen. Dat kan gemeenten helpen bij de herstructuring van wijken of nieuwe woningbouw.

Aan de slag in gemeenten

Naast de provincie hebben ook bijna 40 gemeenten een lokale WarmteTransitieAtlas opgesteld. Deze kaarten zijn op lokaal niveau besproken met belangrijke betrokken partijen zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders en warmte-aanbieders. Hierdoor ontstaat een compleet en gedragen beeld van de kansen waarmee men lokaal  aan de slag kan.

Artikel bron: Prov. Z-H