Ministeriële interesse Greenport Aalsmeer

Regio – Onder leiding van Esther Pijs, directeur Regio bij DG Bedrijfsleven en Innovatie EZ, stak een delegatie van het ministerie van Economische Zaken op 8 maart haar licht op bij Greenport Aalsmeer.

bezoekEZ

Het ging over de innovatieve projecten in de glastuinbouw die voor een enorme impuls in de verduurzaming van de sector kunnen zorgen. Doel van het bezoek was kennismaken en samen met stakeholders uit de tuinbouw beleid maken. Het gezelschap bezocht eerst Green BalanZ van orchideeënkweker Lennard van der Weijden in Kudelstaart. In deze Kas zonder Gas verlaat zo’n 10% van de planten het bedrijf als biologisch product, de rest als duurzaam geteeld.

Slimste klimaateuro

Daarna was er tijd voor de presentatie van een aantal concrete projecten in de Greenports die worden ontwikkeld om zoveel mogelijk los te komen van fossiele energie. Volgens Petrus Postma, manager CO2 en Warmte van Greenport Aalsmeer staan al minstens 10 concrete projecten in de startblokken die met de juiste investeringen morgen tot uitvoering kunnen worden gebracht. Hij deed een beroep op de overheid om de juiste infrastructuur te faciliteren voor warmte en CO2 netwerken.  Allereerst heeft de tuinbouw voldoende duurzame CO2 nodig. Die CO2 is nodig voor een optimale groei van planten. Als er een netwerk wordt aangelegd om de CO2 van de nabij gelegen industrie naar de tuinbouw de leiden, dan hoeven tuinbouwbedrijven daar geen gas meer voor te stoken. Zij ‘oogsten’ CO2 als bijproduct van de verbranding van aardgas en gebruiken dit vervolgens in de kas. Daarnaast kan veel gas worden bespaard door kassen te verwarmen met de restwarmte van elders. Ook de potentie van geothermie is nog lang niet benut. “Tuinbouw kan de overheid helpen haar CO2-doelstellingen te halen: een investering in duurzame glastuinbouw is de slimste klimaateuro!”, aldus Postma.

Piet Broekharst presenteerde vervolgens Kas als Energiebron, het programma dat zich al 10 jaar richt op besparing en verduurzaming van de energie in de glastuinbouw.   

Jeroen Nobel, voorzitter van Stichting Greenport Aalsmeer hield een pleidooi voor de overheid om samen met de tuinbouwsector gezamenlijk stappen te zetten. “Wacht niet te lang tot alle toekomstscenario’s in kaart zijn gebracht. De kennis om te verduurzamen is er, de wil bij de sector ook. We moeten nú dan ook alles op alles zetten om de financiering rond te krijgen. Greenport Aalsmeer heeft keuzes gemaakt die ruimte geven aan glastuinbouw. Als we daar in één keer kunnen moderniseren en verduurzamen, versterken we de positie van het bedrijfsleven enorm,” aldus Nobel.