MET EEN PAAR WINDMOLENS EN ZONNEPANELEN HALEN WE HET NIET

Er is voldoende ruimte in onze gemeente voor het opwekken van zonne-energie en benutten we de biomassa beter dan kunnen we zomaar 20% meer duurzame energie produceren. Maar als we nu allemaal minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie duurzaam op te wekken. Woensdagavond 14 december tijdens een informatieavond voor de raad over duurzaamheid in onze gemeente werd duidelijk dat we anders moeten gaan denken over energie en ruimte.

LED in de kerstboom
Bureau POSAD presenteerde het rapport dat zij maakten in opdracht van Holland Rijnland. In het rapport worden de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie binnen Holland Rijnland en de rol van de gemeente Kaag en Braassem hierin benoemd. Mogelijkheden te over maar de benadering moet anders volgens POSAD. Wethouder Yvonne Peters sluit daar bij aan en benadrukte de nut en noodzaak van het besparen op energie enerzijds en het nemen van duurzame maatregelen anderzijds. “Het effect van zuiniger omgaan met energie moet je niet onderschatten. Alle energie die we besparen hoeven we tenslotte ook niet duurzaam op te wekken. Met een paar windmolens en zonnepanelen halen we het niet.” Er zijn verschillende stimuleringsregelingen voor inwoners via het Duurzaam Bouwloket. “Je kunt ook nu al beginnen met kleine stapjes zoals LED-lampen in de kerstboom.”

Duurzaamheidsplatform
Met behulp een duurzaamheidsagenda en -platform stimuleert de gemeente op lokaal niveau duurzame maatregelen. “We zetten in op een duurzamere gemeente door mensen te informeren maar ook door lokale initiatieven te ondersteunen en regeling als de duurzaamheidslening te promoten,” lichtte Cora Gijswijt, voorzitter van het platform, toe. Het duurzaamheidsplatform bestaat uit gedreven en actieve inwoners en vormt een denktank voor mogelijkheden voor een energieneutrale gemeente in 2040.

Auteur: Gemeente Kaag en Braassem