MER Schiphol nu snel gebruiken om gedoogsituatie te beëindigen

Kaag en Braassem – Gemeenten in het Cluster Zuid-West, waar de gemeente Kaag en Braassem deel van uit maakt, roepen minister Van Nieuwenhuizen op om snel een einde te maken aan de gedoogsituatie van Schiphol. Al bijna 10 jaar kan de minister overtredingen van de milieuregels niet handhaven omdat die regels niet vastliggen in de wetgeving. De heftige discussie over de Milieu Effect Rapportage (MER) van Schiphol gaat vooral over de toekomst, waarbij Schiphol verder wil groeien dan het huidige plafond van 500.000 vluchten. Het is echter niet opportuun om over de toekomst te praten als het voor vandaag nog niet eens goed geregeld is.

De gemeenten in het cluster zijn van mening dat de voorliggend MER voldoende informatie biedt om de huidige situatie met 500.000 vluchten vast te leggen. Dat geldt niet voor de verdere toekomst en groeiscenario’s, mede omdat er in de MER nog geen voorkeursvariant is vastgelegd. De MER is vandaag pas gepubliceerd en is zeer omvangrijk. De discussie over eventuele groei moet nog helemaal gevoerd worden en zal gezien de uiteenlopende standpunten nog lang gaan duren. Omdat de MER ook al 2 jaar is vertraagd, is nu een patstelling ontstaan met als resultaat dat Schiphol regels kan overschrijden zonder dat de minister kan handhaven. De gemeenten willen dat die situatie nu snel wordt beëindigd.

De discussie in de media gaat nu vooral over de mogelijke groei. Er is echter helemaal geen haast bij het besluiten over verdere groei, omdat het plafond van 500.000 vluchten geldt tot en met 2020. 

In het Cluster Zuid-West, waar Kaag en Braassem deel van uit maakt, is veel overlast van vliegtuiglawaai van Schiphol. Dat geldt met name ook in de nacht, omdat de nachtvluchten van en naar Schiphol voor een groot deel worden afgehandeld op de Kaagbaan. De geluidhinder in de nacht leidt tot slaapverstoring, gezondheidsklachten en ernstige overlast voor de inwoners van deze regio. Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden.

Artikel bron: Gem. KenB