Meld uw initiatief bestemmingsplan Buitengebied Oost deze week nog

Kaag en Braassem oost – Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Oost vastgesteld. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het plan toegezegd om op een later moment te inventariseren of er nog initiatieven zijn, die nu niet meegenomen zijn in het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Wat gaan we doen?
In de maand september 2018 kunnen inwoners initiatieven indienen die nu niet opgenomen zijn in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Oost. De gemeente gaat deze initiatieven inventariseren en vervolgens beoordelen, waarna het vervolgproces bepaald wordt. Daar zijn twee mogelijkheden voor; één integrale herziening waar alle goedgekeurde initiatieven in meegenomen worden of het doorlopen van aparte bestemmingsplanprocedures voor elk initiatief. Medio november 2018 besluiten wij welke keuze daarin gemaakt wordt. In beide gevallen wordt u vrijgesteld van leges. De kosten voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor uw initiatief en eventuele noodzakelijke onderzoeken zijn voor uw rekening. Heeft u dus bouwplannen/initiatieven, dan vragen wij u deze aan ons kenbaar te maken.                                                                                                                                                                                          

Indienen initiatief
Dien uw initiatief uiterlijk 30 september 2018 bij ons. Voorzie uw plan van een korte toelichting en een duidelijke tekening of schets. Dat helpt ons om uw initiatief goed te kunnen beoordelen. Na de toetsing en beoordeling ontvangt u van ons een reactie. Bij een positieve beoordeling vragen wij u aanvullende informatie aan te leveren binnen de dan gestelde deadline.

Maak uw initiatief uiterlijk 30 september kenbaar via info@kaagenbraassem.nl onder vermelding van ‘Aanmelding 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Oost’. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 071 – 332 72 72 of via de e-mail.

Artikel bron: Gem. KenB