Meld illegaal vuurwerk!

Regio – Het opslaan en afsteken van illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk. Weet jij meer over het afsteken, de opslag of handel van illegaal vuurwerk? Meld dit via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 08007000 of online www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/