Meer toeristen naar de Rijn- en Veenstreek halen

Regio – Gemeenten en ondernemers kunnen aan de slag voor meer toeristen in de Rijn- en Veenstreek te halen. Met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied hopen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer toeristen te trekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten. Vanaf 16 januari kunnen (recreatieve) ondernemers aanspraak maken op deze stimuleringsregeling. Op 25 januari volgt een informatiebijeenkomst voor ondernemers.

recreatieve gemeenten

Regionale stimuleringsregeling

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Het andere deel komt ten goede aan onder andere promotie van het gebied. Wethouders Kees van Velzen (Alphen aan den Rijn) en Yvonne Peters (Kaag en Braassem)  en burgemeester Frans Buijserd (Nieuwkoop) tekenden begin december de samenwerkingsovereenkomst. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Meer informatie over de regeling  is te vinden op www.rijnenveenstreek.nl.

Van idee naar werkelijkheid: bijeenkomst in januari

Op 25 januari  organiseren de partners een netwerkbijeenkomst om ondernemers te informeren over de cofinancieringsregeling en mee te denken over hoe zij hun idee tot werkelijkheid kunnen brengen. Voorbeelden van initiatieven: de realisatie van Plantentuin Esveld tot ‘etalage van Boskoop’(gemeente Alphen aan den Rijn), water TOP (gemeente Kaag en Braassem), het beter bevaarbaar maken van De Meije en Langeraarse Plassen (gemeente Nieuwkoop).

Achtergrond

Sinds 2014 zijn de gemeenten, waterschappen en andere overheden per regio verenigd in zogenoemde ‘landschapstafels’, waaraan zij samen plannen maken voor het vergroenen van de provincie. In toenemende mate sluiten zich daarbij ook bedrijven en maatschappelijke organisaties aan. Voorheen werden  plannen voor natuur, groen en recreatie voor het jaar daarop per deelgebied gemaakt. Nieuw is dat dit nu met meer partijen voor een grotere regio én een langere periode wordt gedaan.

Artikel bron: Gem. KenB