Marktanalyse bedrijventerrein A4

Kaag en Braassem  – Het college van b&w heeft een markt- en effectanalyse laten uitvoeren met betrekking tot de perifere en volumineuze detailhandel op bedrijventerrein A4. Het gaat om bedrijven met goederen die niet in een buurt- of wijkwinkel thuishoren en door omvang of schaal moeilijk in een binnenstad passen (b.v. auto’s, boten, meubeltoonzaken, bouwmarkten etc.). De uitkomsten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, staan in een conceptrapportage.

Voordat het college van burgemeester en wethouders besluiten over het vervolg, worden ondernemers op bedrijventerrein A4 in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze conceptrapportage en (eventueel) binnen 3 weken te reageren. De ingekomen reacties worden beoordeeld en gewogen/meegenomen in de afronding van de rapportage.

Het onderzoek is feitelijk een onderlegger voor de reparatieopdracht die volgt uit de vernietiging van het bestemmingsplan (op onderdelen) door de Raad van State. De gemeente heeft de verplichting om dit uit te voeren, of te motiveren waarom dit niet noodzakelijk is. De gemeente wilde het onderzoek doen om inzicht te krijgen in de behoefte naar perifere en volumineuze detailhandel. De resultaten zijn 7 juni jl. gepresenteerd aan (een vertegenwoordiging van) ondernemers en ondernemersverenigingen van het bedrijventerrein A4.

De gemeente hecht er belang aan dat een ieder kennis kan nemen van de conceptrapportage voordat deze aan het college wordt voorgelegd.

Meer info en reageren op: http://www.kaagenbraassem.nl/actueel/nieuwsberichten_42871/item/marktanalyse-bedrijventerrein-a4_38095.html

Artikel bron: Gem. KenB