Marketeers slaan handen ineen over recreatie

Regio – De marketeers van Kaag en Braassem (Arjan Bakker), Alphen aan den Rijn (Daniël Othman) en Nieuwkoop (Joke Pelser) hebben een bijeenkomst gehouden om op diverse vlakken de mogelijkheden en behoeften tot samenwerking te verkennen.

recreatie

De drie gemeentes worden ook wel samen bestempeld als Rijn- en Veenstreek. Het was de eerste keer dat de marketeers op deze wijze bijeengekomen zijn en het is een inspirerende sessie geworden die zeker een vervolg zal krijgen. Er zijn genoeg punten naar voren gekomen om verder met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst vond maandag 6 november plaats in het Bezoekerscentrum Veenweide in Alphen aan den Rijn. Deelnemers aan de sessie waren het Platform Recreatie en Toerisme Alphen (PReT), Alphen Marketing, VVV Alphen, VVV Boskoop, Kaag en Braassem Promotie en afgevaardigden uit het Netwerk Ontdek Nieuwkoop.

Arjan Bakker: “We vertegenwoordigen allemaal een uniek gebied, met een eigen identiteit, een eigen verhaal en natuurlijk ook met eigen beperkingen.”  Toch staan de samenwerkende partijen met betrekking tot de gebiedsmarketing voor uitdagingen die niet zo gek veel van elkaar verschillen, zo blijkt uit de bijeenkomst.

De deelnemers concluderen dat publiekstrekkers Archeon, Avifauna, de kwekers in Boskoop en de recreatie op en om het water belangrijke pijlers voor de Rijn- en Veenstreek zijn, waar we van kunnen profiteren. Daarnaast wordt het landschap benoemd als de waarde die ons allemaal bindt. De aanwezigen zijn het over één ding allemaal eens: we moeten op zoek naar een verantwoorde groei op het gebied van toerisme, met kwaliteit hoog in het vaandel, zodat er een gezonde balans is tussen natuur, wonen en recreatie in het mooie gebied.

Een samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het gebied delen van netwerken, informatieverstrekking, middelen en expertise. Er zal de komende tijd in dit verband verder gekeken worden waar de behoefte ligt en wat de mogelijkheden zijn elkaar hier te versterken. Het enthousiasme onder de deelnemers is in ieder geval groot en we kunnen tevreden terugkijken op een goede eerste stap. Een plezierige kennismaking die in ieder geval al veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd en binnenkort zeker een vervolg krijgt.