Mantelzorgcursus: De kunst van het zorgen en loslaten

Vanaf 4 oktober organiseren Wijdezorg, De Driemaster en Buurtzorg de cursus “De kunst van het zorgen en loslaten” voor mantelzorgers.

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen en de mantelzorgconsulent van Kaag en Braassem wordt er een cursus aangeboden voor mantelzorgers. Tijdens de cursus zullen onder andere praktische tips gegeven worden voor de zorg waar een mantelzorger mee te maken kan krijgen. Er zullen ook  handvatten aangereikt worden om de balans te behouden tussen eigen draagkracht en draaglast in de ondersteuning van uw naasten. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn, algemene dagelijkse levensverrichtingen, de kunst van het zorgen en loslaten, rouwverwerking, tiltechnieken en complicaties van bedrust.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november. De cursus is van 19.30 uur tot 21.30 uur bij Wijdezorg, locatie Jacobus in Oude Wetering. Kosten voor de gehele cursus zijn € 15,-.

Wilt u zich aanmelden voor de cursus “De kunst van het zorgen en loslaten”? Dan kunt u zicht aanmelden tót 27 september bij Renée Jannes 06-13984736, Riet Spaargaren 06-23369155 of Thécla Ammerlaan via t.ammerlaan@participe.nu.