MAATREGELEN PROVINCIE EN GEMEENTE NA AFSLUITING N445

De Provincie Zuid-Holland gaat de bestaande brug in de provinciale weg N445 in de kern Rijpwetering vervangen en de kruising van de Zuidweg en de Pastoor van der Plaatstraat hierop aanpassen. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en duren tot juni 2018 (zie de details op www.zuid-holland.nl/N445). Met deze werkzaamheden verbetert de provincie de kwaliteit van de N445.

Maatregelen

Waar gewerkt wordt is er altijd een vorm van overlast. Extra verkeer door de kernen is dan een logisch gevolg, ondanks de omleidingsborden die het verkeer over de A4 leiden. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid op deze wegen.

Het doorgaande verkeer op de N445 tussen Roelofarendsveen en Leiden wordt in de genoemde periode omgeleid. Dat leidt tot drukte op de omleidingsroutes en in de kern Rijpwetering en Oud Ade en tot verontruste meldingen van inwoners. Om ervoor te zorgen dat de situatie voor iedereen veilig blijft hebben we daarom, in overleg met de Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever van de werkzaamheden direct een aantal maatregelen getroffen.

Zo worden alle meldingen die de gemeente of provincie ontvangt, verzameld en op korte termijn besproken. De Provincie Zuid-Holland is donderdag aanwezig in de ochtendspits om de situatie te kunnen beoordelen. Daarbij wordt ook een klein kentekenonderzoek gedaan zodat een inschatting gemaakt kan worden welk deel van het verkeer doorgaand verkeer is. Ook de gemeente is aanwezig om haar verantwoordelijkheid rond een veilig Rijpwetering en Oud Ade te nemen.

Er is daarbij extra aandacht voor een veilige situatie rond de school. Dat heeft de hoogste prioriteit. De politie controleert daar deze week een aantal ochtenden de verkeerssituatie, om zo de veiligheid goed te monitoren.

Als de bevindingen die we op deze manier gezamenlijk doen leiden tot extra maatregelen, naast de maatregelen die nu genomen zijn, informeren wij u daar over.

Auteur: Gemeente Kaag en Braassem