Maak kennis met wijkagent Hennie Wilthof

Roelofarendsveen/Oude Wetering – Ik ben Hennie Wilthof en wijkagent van Roelofarendsveen en Oude Wetering. De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Ik richt mij op de aanpak van sociale problemen, op overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. Wat vaak wordt gedacht is dat de wijkagent er voor alle problemen is. Dat is niet zo. Opsporen en handhaven zijn onze kerntaken. Binnen deze kerntaken hebben wij een signalerende en adviserende taak. Wanneer wij een sociaal probleem signaleren zullen wij externe partners als de gemeente, jeugdzorg, kernteams, GGD, GGZ en nog veel meer instanties adviseren en ondersteunen.

Hennie Wilthof

Het is niet zo als vroeger, dat de wijkagent de problemen met uw buren even gaat oplossen. Dat is aan de burger zelf. Komt men er samen niet uit kan men ons om advies vragen. Daarbij maken wij gebruik van ons netwerk. Netwerken is dan ook één van onze belangrijkste taken. Wij onderhouden contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisatie worden problemen besproken en wordt overlegd hoe problemen adequaat aan te pakken en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over veiligheid in uw buurt, neem dan gerust contact op. Ik ben te bereiken via 0900-8844 en op twitter (Hennie Wilthof @WAGKaagBraassem). Ik heb postgevat op het gemeentehuis van Kaag en Braassem. Niet een plek om mensen te ontvangen, maar wel een uitstekende uitvalsbasis. Mocht u mij zien fietsen en u heeft een vraag of u wilt kennis maken, spreek mij dan aan.

Gr. Hennie Wilthof