M.M.O. beëindigd samenwerking met voetbaltrainers

Hoogmade – Op de site van M.M.O. is te lezen dat de technische commissie genoodzaakt was het bestuur te adviseren se samenwerking met beide trainers op te zeggen. Dat advies is door het bestuur opgevolgd.

De tekst is: Naar aanleiding van recente voorvallen waarbij door David en Matt als statement de begeleiding van de wedstrijden is gestaakt, zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd en is getracht afspraken na te komen. Hierbij zijn onlangs door beide trainers voorwaarden gestel waaraan door de TC binnen een bepaalde termijnuitvoering moest worden gegeven opdat de trainers naar eigen zeggen hun werk kunnen doen. Na uitvoerig beraad en zorgvuldige afweging is de TC tot de conclusie gekomen dat hieraan slechts ten dele gehoor kan worden gegeven. De TC is daarom tot haar spijt genoodzaakt geweest om het bestuur het advies te geven om de samen werking met Matt en David te beëindigen. Het bestuur heeft inmiddels het besluit genomen om het advies van de TC te volgen en de samenwerking met beide trainers te beëindigen.

Dit betekent dat de TC op zoek is gegaan naar een andere invulling van de vrijgekomen posten. Getracht is om dit intern op te lossen. De betreffende teams zijn hierover geïnformeerd.

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: MMO