Lokale CDA-afdelingen gezamenlijk in Den Haag

Regio – “In de discussie rondom Schiphol gaat het veel te vaak over berekeningen, modellen en systemen. Wat het CDA betreft moet er veel meer aandacht naar de mensen achter deze cijfers.

Antoinette Ingwersen

Het kan niet zo zijn dat door groei van Schiphol de leefbaarheid in de wijde omgeving van de luchthaven nog meer onder druk komt te staan.”

Met deze boodschap trekken woensdag CDA’ers uit zes verschillende gemeenten rondom Schiphol richting Den Haag. Om 15.00 zijn de CDA’ers met CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch in gesprek gegaan over het nieuwe akkoord waarin afspraken gemaakt zullen worden over de ontwikkeling van Schiphol.
Initiatiefnemers Robbert-Jan van Duijn (CDA Aalsmeer) en Antoinette Ingwersen (CDA Nieuwkoop) missen in de discussie over de toekomst van de luchthaven de stem van de mensen zelf. Van Duijn: “Alle overlegtafels en adviescommissie gaan altijd alleen maar over de cijfers en de gemiddelden uit onderzoeken, maar te weinig over waar de mensen echt zorgen over hebben”. Volgens Ingwersen is dát juist van belang: “We vullen makkelijk in wat mensen vinden, zonder hen precies te vragen naar de ervaren overlast en wat hen zou helpen!”.

De lokale CDA’ers vragen allereerst om erkenning voor de problematiek en doen daarnaast een voorzet voor mogelijke oplossingen: “Een eerste stap is bijvoorbeeld het uitvoeren van permanente metingen, het voorkomen van bochten vliegen boven woonwijken, meer rustmomenten op een dag en gedurende de week en het vermijden van vliegpieken in de late avond en vroege ochtend. Dit kan voor de bewoners een wereld van verschil maken”.