Leimuidense petitie N207 aangeboden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland

Leimuiden – Woensdagmiddag 29 november hebben de initiatiefnemers van de petitie “Doorgaand landbouwverkeer ook over de N207” (Grietje van Dijk, Annemarie van der Veen en Reinier Besemer uit Leimuiden) deze petitie aangeboden aan de Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland tijdens een inspraakmoment. De petitie was door maar liefst 520 personen ondertekend en ging tevens vergezeld van de handtekening van de eveneens aanwezige wethouder Yvonne Peters namens het college van B&W van Kaag en Braassem en de steunbetuigingen van LTO-Noord afd. Kaag en Braassem, de branchevereniging van de loonbedrijven (Cumela) en de ondernemersvereniging Kaag en Braassem. Ook de Dorpsraad Leimuiden was bij de overhandiging vertegenwoordigd ter ondersteuning van het initiatief.

In de petitie wordt er omwille van de veiligheid en leefbaarheid van Leimuiden voor gepleit het doorgaande landbouwverkeer uit het dorp Leimuiden te weren. De provincie Zuid-Holland wordt gevraagd mee te werken aan het zo snel mogelijk doortrekken van de parallelweg langs de N207. Tot die tijd zou het doorgaande landbouwverkeer tijdelijk gebruik moeten kunnen maken van de busbanen langs de N207.

n207 landbouwverkeer

De voorzitter van de commissie heeft de petitie ter kennisneming in ontvangst genomen. De verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Floor Vermeulen (VVD), sprak zijn waardering uit voor het aanbieden van de petitie en antwoordde desgevraagd dat hij de inhoud van de petitie zou meenemen in de voorbereidingen van de passage van de N207 door Leimuiden. De initiatiefnemers pleiten er echter voor, de afwikkeling van het doorgaande landbouwverkeer door Leimuiden niet aldus op de lange baan te schuiven, maar dat alle betrokken partijen nu snel voor zowel de korte als de lange termijn aan een oplossing gaan werken.

De volgende stap voor de initiatiefnemers is het aanbieden van de petitie aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Artikel bron: KenBnieuws
Foto bron: KenBnieuws