Leimuidense Biljartvereniging RBV zoekt leden

De Leimuidense biljartvereniging RBV bestaat 50 jaar, wat door de leden dit jaar met trots is gevierd. Er is achterom gekeken, met trots op wat in 50 jaar is bereikt, verspeeld en behaald.

O.a. Dick Jaspers is op bezoek geweest, de grootste Nederlandse biljarter aller tijden.

Ook is er een NK Artistiek gehouden, kunststoten van (inter)nationaal niveau.

Er gebeurd op die biljartzolder van Cafe Keijzer meer, dan iedereen doet vermoeden.

Die biljartzolder is met 5 kleine biljarts en 2 grote matchtafels een van de grotere, maar zeker de mooiste, van de omgeving. Iedere dag kun je daar biljarten, behalve de donderdag, dan is dat voorrecht er voor leden van RBV. Met andere woorden, leden van RBV kunnen 7 dagen in de week hun sport bedrijven.

Want het is sport, inzicht, techniek, verdedigen, beheersing, balgevoel, willen winnen.

RBV kijkt ook naar de toekomst, daarom zoekt men leden, want ook bij RBV slaat de vergrijzing toe. De ruim 50 leden worden grijzer en kaler, het jongste lid gaat volgend jaar 40 worden.

Bij RBV worden de volgende spelsoorten gespeeld, libre (caramboles maken, het gewone biljarten), 3 banden klein en groot.

Bij RBV kun je van alles spelen:

  • maandag en zaterdag districtscompetitie in teamverband, libre en drie banden (klein en groot),
  • woensdag persoonlijke kampioenschappen (alle spelsoorten), dit gaat via de KNBB, waarbij het einddoel het NK is van die klasse en speldoort
  • donderdag clubavond, vrij spelen libre en drie banden (klein en groot)
  • vrijdagmiddag, de dagrecreanten (libre) (hier spelen zo’n 25 50 plussers een onderlinge competitie)

RBV zoekt leden en biedt aan, 6 weken proeflidmaatschap voor 5 euro. Zonder enige verdere verplichting eens proberen. We kunnen van alles opschrijven, maar nodigen iedereen uit voor inloopmiddagen en inloopavonden.

Avond: donderdag 13 en 20 september, tussen 19.30 en 22.00 uur.

Middag : vrijdag 14 en 21 september, tussen 14.00 en 17.00 uur

Graag heten wij u van harte welkom, Biljartzaal Keijzer, dorpsstraat 30 te Leimuiden.

Mocht u vragen hebben, een eigen afspraak willen maken? Stuur een mail van aan biljartverenigingrbv@gmail.com. Info over de club, zoek ons eens op op facebook, ook liften wij mee op de site van www.partycentrum-keijzer.nl

Wij hopen u eerdaags te mogen ontmoeten, aan u de keu(s).

Bestuur Biljartvereniging RBV