Leerlingen CBS De Kinderkring bouwen zelf 3D printer

Woubrugge – Op de CBS De Kinderkring in Woubrugge nemen ze alvast een kleine voorsprong op de te ontwikkelen leerlijnen Wetenschap& Techiek. In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen aandacht hebben voor W&T in hun curriculum. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vergt.

is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Nadat de Kinderkring vorige week een speelvloer van zonnepanelen in gebruik heeft genomen, is de school gisteren met de plusklas een project gestart om zelf een 3D printer te gaan bouwen. Meester Joris, die de plusklas onder zijn hoede heeft, weet als geen ander dat onderzoekend en ontwerpend leren kinderen stimuleert. Met vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid gaan deze leerlingen de uitdaging. Kinderen blijken vaak razend enthousiast wanneer ze mogen experimenteren, onderzoeken en zelf oplossingen kunnen bedenken. Aan het eind van het vorig schooljaar werden in de groepen 7 en 8 al lessen in het programmeren gegeven en dat zal dit jaar ook zeker weer een vervolg krijgen. Ook werd gisteren een groot interactief schoolbord met touchscreen in gebruik genomen. Een bord dat ook horizontaal kan functioneren en waardoor meerdere kinderen tegelijk op diverse manieren verkregen informatie en kennis kunnen verzamelen, met elkaar bespreken en delen. Niet alleen in de plusklas wordt aandacht geschonken aan technologie. Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart en daarom beginnen ze in de kleutergroepen al met kleine, mini programmeerlesjes. Kinderen van de Kinderkring zijn zeker toekomstbestendig.

Artikel bron: KenB nieuws