Landje van Egmond wordt bebouwd

Woubrugge –¬† Het moet raar lopen wil het zogenaamde Landje van Egmond niet bebouwd gaan worden. Dat bleek maandag 8 januari tijdens de oordeelsvormende raad. Ondanks verwoede pogingen van de dorpsraad bij monde van voorzitter ben Beukenhold en mevrouw Dam namens de direct omwonenden van de Kerkweg. Zij deden nog een uiterste poging de raadsleden te overtuigen dat het een onzalig plan is en dat er niet geluisterd wordt naar de bewoners terwijl het college en raad dit hoog in hun vaandel hebben staan.

landje van Egmond (grijze vlak)

Het huidige voorliggende plan omvat de bouw van 15 senioren woningen omgeven met verschillende waterpartijen. Een plan waarbij het college tegemoet wil komen aan de eerdere bezwaren. Maar ja dat is bijna onmogelijk om de simpele reden dat er nu een groene weide ligt waar kleinvee loopt. Het argument van het college dat er de bestemming glastuinbouw op rust wordt niet erg serieus genomen omdat er nog nooit sprake van is geweest de de eigenaar, VDE plant, al tientallen jaren geen reden heeft daar uit te breiden. De ontsluiting van de woningen gaat langs de huidige glasopstanden achte het kantoorpand van woningcoöperatie Aarwoude langs naar de rotonde op de N446.

Wethouder Schoonderwoerd bepleitte nog een keer dat de seniorenwoningen voorzien in een behoefte en dat de vrijkomende woningen verspreid beschikbaar komen voor asielzoekers, een win-win situatie.

Auteur: Job Grovenstein