Laatste Alzheimer Café van het seizoen

Kaag en Braassem – Op maandag 28 mei vond het laatste Alzheimer café van dit seizoen plaats in Kaag en Braassem. Deze avond met als thema “veranderend gedrag bij dementie” trok een volle zaal, ondanks de uitzonderlijk warme lenteavond!

Gastspreekster deze avond was Karin Schokker, docent dementie verpleegkunde. Zij vertelde over welke veranderingen er in het gedrag waar te nemen zijn bij mensen met dementie, zoals boosheid, onzekerheid, ontremming, zichzelf terugtrekken, inactiviteit en de gevolgen voor een partner. De belangrijkste tip die Karin gaf was dat wij niet moeten vragen of degene met een dementie zijn gedrag wil veranderen, maar dat wij als omstanders of mantelzorgers ons gedrag moeten veranderen. Stop met allerlei vragen stellen, maar beweeg mee met wat er speelt bij iemand met dementie. Het gaat er niet om of iets juist of onjuist is, dat maakt alleen maar onzeker.

Een andere tip was: begin zelf met een kleine activiteit dat stimuleert om mee te doen. Leg bijvoorbeeld fotoboeken binnen handbereik. Accepteer ook dat iemand soms niets wil doen. Het kan soms ontzettend “druk” zijn in het hoofd van de persoon met dementie. De 10 omgangstips van Alzheimer Nederland kunnen je hierbij helpen.

In de pauze werd er een verfrissend drankje geschonken, waarna de avond werd vervolgd met een vragenronde. Verschillende vragen uit het publiek werden beantwoord en de avond werd afgesloten met een mooi gedicht, geschreven door Hester Schrama. Rettie sloot af met het bedanken van alle bezoekers, gastspreekster Karin Schokker en Rob Wassenburg onze vaste gitarist op de café avonden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest deze avond bij te wonen. Op  25 juni komt hetzelfde thema aan de orde in het Alzheimer café in Nieuwkoop.
Locatie: Aarhoeve, J.M. Halkestraat 33 in Langeraar. Vanaf 19.00 uur inloop, 19.30 uur start het programma.

Nieuw seizoen

Vanaf september 2018 starten we weer met het nieuwe seizoen van het Alzheimer Café.