Kleinst mogelijke meerderheid voor trekkershutten

Kaag en Braassem – Een nipte meerderheid van 11 tegen 10 stemmen zorgde er gisteravond in de raadsvergadering voor dat de fam., Zeegers wonend op Vriezekoop 11 in Leimuiden met een brede lach op hun gezicht in de raadszaal zaten. Na ruim twee jaar lobbyen, duwen en trekken kregen zij voor hun aanvraag van vier trekkershutten, het licht op groen. Zij kunnen eindelijk aan de slag met de door hen zo gewenste kleinschalig recreatief initiatief.

De raad worstelde ontzettend met de aanvraag. Alle andere overheidsorganisaties zoals de B&W, Dorpsraad Leimuiden, provincie en het hoogheemraadschap van Rijnland hadden geen enkel bezwaar maar ja de raad beslist. De fractieleden waren verdeeld en worstelden vooral met de vraag welke MRSV uitgangspunten nu moesten worden gevolgd. De oude of de nieuwe. In de oude MRSV was het toegestaan en in de nieuwe, die in dezelfde raad zou worden vastgesteld niet. Met een hoofdelijke stemming werd duidelijk dat de vier trekkershutten gebouwd mogen worden.

Auteur: Job Grovenstein
Foto bron: Gem. KenB