Klaverjassen voor teams

Rijpwetering – Stichting Dorpshuis ” Plein 13” organiseert op vrijdag 13 oktober 2017 om 20.30 uur wederom een grote klaverjasavond voor teams. In afwijking van voorgaande jaren bestaat een team vier deelnemers. Zo kunt u gemakkelijker een of meerdere teams vormen. In drie ronden van 16 afgiften maken de teams uit welk team de hoogste totaalscore weet te behalen.

I.v.m. het aanvangstijdstip gaarne tijdig aanwezig zijn.

Naast de ” Plein 13 ” bokaal, zijn er mooie prijzen te winnen.

De kosten zijn beperkt tot €20,00 per team

De baten komen ten goede aan het dorpshuis

Schrijf zo snel mogelijk in via het bijgevoegde inschrijfformulier

U kunt dit opsturen, mailen of in de postbus doen van het dorpshuis.

Zelfs telefonisch aanmelden mag!!!!

De inschrijving sluit 10 oktober 2016, gezien de voorbereidingen stellen wij het op prijs als de inschrijvingen zo spoedig mogelijk worden ingediend!!

Het adres is: Dorpshuis ” Plein 13 ”

Pastoor van der Plaatstraat 13A

2375AC Rijpwetering

Aanmeldingen via e-mail via: beheer@dorpshuisplein13.nl

Informatie: 0715018548 – 061180975 – 0620015438

Artikel bron: Plein 13