Kinderen architect van hun eigen speelplek

Kaag en Braassem – Het college van burgemeester en wethouders stelde 24 januari de visie op spelen en een meerjarenonderhoudsplan voor speelplekken vast. Met deze plannen zet de gemeente de kaders uit om de beleidsdoelen uit de MAG 2.0 te realiseren. De kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om bij renovaties zelf de inrichting te bepalen.

MAG2.0

Aan de basis van de visie staat de MAG2.0. Met de MAG2.0 zet de gemeente in op goed bespeelbare en grote speelplekken. Kinderen, jongeren en ouderen kunnen elkaar op deze plekken ontmoeten, spelen en bewegen. Het doel is om kinderen te stimuleren buiten te spelen en te zorgen dat ze dat blijven doen.

speeltuin

de speeltuin hendrik Meijerplantsoen in Hoogmade wat volgens het plan gedoemd is te verdwijnen

Inspraak

Kinderen zijn architect van hun eigen speelplek. Ze bepalen namelijk zelf in grote mate hoe de speeltuin eruit komt te zien. De gemeente geeft hiervoor wel kaders mee, zodat de veiligheid en kwaliteit van de speelplek gewaarborgd blijft. Het moment waarop inspraak over een speelplek is, wordt afgestemd op het moment van groot onderhoud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om mee te denken over een nieuwe inrichting.

Veel onbegrip over de plannen

In de dorpen waar speeltuinen moeten verdwijnen is lang niet iedereen daar gelukkig mee. Er is veel onbegrip voor de wijze waarop B&W dit besluit naar buiten hebben gebracht. het overvalt ze en met name bij de dorpsraden is er veel ongenoegen. Waarom zijn ze er niet bij betrokken, de reactie is dan ook dat het dagelijks bestuur van de gemeente het maar moeilijk vindt goed te communiceren.  Het lijkt er op de plannen op verschillende locaties flink bijgesteld moeten worden.

 

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Gem. KenB
Foto bron: Job