Kaag en Braassem kiest duurzame doelen

Kaag en Braassem – Het Duurzaamheidsplatform en een afvaardiging van de raad hebben in een gezamenlijke bijeenkomst hun voorkeuren uitgesproken over gemeentelijke duurzame projecten. De lijst van besproken projecten is opgesteld nadat een workshop van de raad die in een eerder moment al had aangegeven 150.000 euro te willen gaan besteden voor duurzame projecten.

De voorkeur is uitgesproken dat Zon op boerendaken extra aandacht verdiend omdat daar grote kansen liggen. De gemeente wil, samen met de LTO voor 10.000 euro onderzoek doen naar de mogelijkheden. Daarnaast is gebleken dat de wijkaanpak om woningen te verduurzamen stimulerend werkt en dat het besparingen biedt voor de eigen woning. Wanneer samengewerkt wordt met een energiecoach levert het nog meer op. Het bewustwordingsproces gaat circa 12.500 euro kosten. Voor 5.000 euro wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het benutten van warmte uit het riool het zogenaamde  riothermie. Om het energieverbruik van het gemeentehuis te kunnen verlagen wordt 6.9oo euro ingezet voor het monitoren van de verschillende energieslurpers.  Samen met de Stichting Groen Leven wordt er binnenkort actie ondernomen met de operatie Steenbreek. Stenen uit de tuinen en in plaats daarvan plantjes. Voor het voorstel van een Solarpath, stroomopwekkend fietspad van 40.000 euro, was weinig waardering, mede ook uit het oogpunt dat dit elders in Nederland weinig succesvol was.

Verder wil de gemeente via goede voorlichting duidelijk maken dat woningen heel goed gasloos gemaakt kunnen worden en onderzoek doen naar het toepassen van tweezijdige zonnepanelen wat voorlopig nog best duur in aanschaf is. En tot slot wil men onderzoeken en in gesprek gaan met de woningcoöperaties over een duurzaam demonstratiehuis. De voorkeuren zijn uitgesproken en worden nu verder uitgewerkt.

Auteur: Job Grovenstein