Jeugdsportfonds ook in 2017 en 2018

Kaag en Braassem – Stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland en de gemeente Kaag en Braassem sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee zetten beide partijen het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem voort in 2017 en 2018. De gemeente stelt hiervoor op jaarbasis een bedrag van € 42.000 beschikbaar. Ook de Driemaster en De Tweesprong blijven de komende twee jaar betrokken om ook de zwemregeling mogelijk te blijven houden.

Inwoners stimuleren om meer te bewegen

In de MAG 2.0 heeft de gemeente als doel gesteld alle inwoners te stimuleren meer te bewegen. Voor kinderen uit gezinnen die leven van een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum is het vaak financieel niet haalbaar om zelfstandig te sporten. Juist voor die inwoners is in 2013 het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem in het leven geroepen. Het sport- en beweegaanbod blijft door het Jeugdsportfonds laagdrempelig.

Mogelijkheden jeugdsportfonds uitgebreid

Het Jeugdsportfonds Zuid-Holland zet zich in om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven om te sporten. Sporten helpt bij het sociaal, fysiek en mentaal ontwikkelen van een kind en moet daarom voor elk kind mogelijk zijn, ook als ouders minder te besteden hebben. De afgelopen jaren maakten steeds meer inwoners gebruik van het Jeugdsportfonds. In 2016 waren er 113 aanvragen. Het jaar ervoor 88. Een zwemregeling is onderdeel van het Jeugdsportfonds. Deze regeling is aangepast zodat het voor elk kind mogelijk wordt om na het halen van het A diploma in het hierop volgende jaar weer gebruik te maken van het fonds.  Coöperatiefonds Rabobank Groene Hart Noord en de Tweesprong zorgen door een financiële bijdrage voor dekking van deze kosten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over regelingen voor inwoners die leven van een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum bij:  www.kaagenbraassem.nl/ondersteuning.

Het is voor inwoners en bedrijven ook mogelijk om een bijdrage te leveren om kinderen uit minimagezinnen aan het sporten te helpen/ houden. Meer info hierover vindt u op: https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland

Artikel bron: gem. KenB