Is/Blijft Leimuiden ook schoon genoeg ?

“Lucht in Leiden is schoon genoeg”.
In het artikel, bericht het Leidsch Dagblad van vandaag dat onderzoeken van zowel de gemeente als de provincie uitwijzen dat de emissies binnen de Eeuropese normen zijn.
Ook wordt in het artikel beweerd dat de normen voor fijnstof al enkele jaren nergens in de provincie worden overschreden.

De werkgroep twijfelt aan deze laatste bewering omdat de laatste de vliegroutes boven Leimuiden drastisch zijn gewijzigd als gevolg van het feit dat de Kaagbaan een preferente baan is geworden en het in gebruik nemen van een nieuwe start procedure waarbij lager over het dorp vliegen.
Ook de verbreding van de N207 zal impact hebben op het milieu.
Een goed initiatief van de gemeente Leiden om de onrust bij bevolking weg te nemen en zelf te gaan meten !!!!

De werkgroep poogt al een aantal jaren de gemeenteraad in Kaag en Braassem te bewegen om, in hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de gemeente, ook te gaan meten.
Voor het zomer reces is besloten in het laatste kwartaal van dit jaar een overleg te plannen met een raadsvertegenwoordiging en de werkgroep.

Artikel bron: Werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem Noord"
Foto bron: Wergroep