Irritatie over proces onteigening Poelen

Kaag en Braassem – Het proces voor de onteigening van de Poelen wordt, zoals op 24 juni in de raad is besloten, gewoon voortgezet. De raad heeft geen nieuwe ontwikkelingen gehoord of gelezen die een ander besluit zou rechtvaardigen.

Bij verschillende raadsleden waren er irritaties over het proces wat al begon op de eerste raadsvergadering na het zomerreces op 5 september. verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters had de toezegging gedaan het onderwerp dan te bespreken maar kwam toen niet verder dan dat het 6 september in het B&W-overleg zou worden besproken en dat de raad daarop schriftelijk zou worden geïnformeerd.  Ton van Velzen (Liberaal KenB) en Petra van der Wereld lieten duidelijk blijken daarvan niet gediend te zijn. Van Velzen had zelfs een motie ingediend om het college op te dragen de vier grondeigenaren tegemoet te komen om de onteigeningsgrenzen op hun verzoek aan te passen. Hij stond daarin alleen aangezien het geen onderdeel uitmaakte van het besluitvormingsproces zoals de voorzitter van de raad, mevrouw Van der Velde, het verwoordde.

De onteigeningsprocedure gaat nu naar de rechter die een besluit neemt of de gronden onteigend worden of dat de grondeigenaren zelf hun bouwplannen kunnen uitvoeren.

 

Auteur: Job Grovenstein