Invoering diftar in 2018

 

Kaag en Braassem – Het heeft even geduurd maar gisteravond na 4 jaar discussiëren en overleg met de inwoners heeft de gemeenteraad besloten dat ‘diftar’ per i januari 2018 wordt ingevoerd. Volgens wethouder Yvonne Peters kan het niet eerder omdat ook  de computersystemen hierop aangepast moeten worden.

Alle politieke partijen stemden gisteravond in met het principebesluit tot het invoeren van ‘diftar’ behalve de fractie van SvKB die niet overtuigd is dat het systeem goed gaat werken in onze landelijke gemeente. Kelly Straver: ‘er moeten nog vele vragen onderzocht en beantwoord worden. In de dorpen zal het wel werken maar hoe gaan we om met de bewoners in het buitengebied?’

Het invoeren van het nieuwe afval inzamelen wordt al 4 jaar besproken in de politiek en er is met inwoners overlegd. Door verschillende oorzaken is het steeds uitgesteld maar nu heeft wethouder Peters met het principebesluit het licht op groen gekregen. Enkele partijen (CDA, Liberaar KenB, en ProKenB) vonden het jammer dat het nog zo lang moet duren maar legden zich neer bij het voorstel van B&W onder voorwaarde dat het gevraagde krediet, op initiatief van Pro en D66, niet meer wordt dan 105.000 euro voor het onderzoek naar de invoering. Daarmee wordt voorkomen dat er nu al geld wordt uitgegeven voor  ondergrondse bakken.

afvalcontainer-shutterstock-06-11-2015

Hoe ‘diftar’ in de praktijk precies gaat werken is niet duidelijk, daarvoor moet er eerst onderzoek gedaan worden en moet de gemeenteraad op een later moment nog besluiten over nemen. Maar het systeem moet het beter scheiden van afval stimuleren met als doel dat het ‘grijze’ afval zo klein mogelijk is. beter scheiden levert geld op voor de burger als beloning. En werd er gisteravond geopperd, we moeten er van af dat het meer geld gaat kosten want dat is onzin.

Auteur: Job Grovenstein